Profili

 • Architetti

THOMA.LAY.BUCHLER. ARCHITEKTEN BDA

 • 16
  Impiegati
 • 26
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti
 • Architetti d'Interni

Mint Architecture

 • 70
  Impiegati
 • 26
  Progetti
 • 5
  Sedi

 • Architetti

opus Architekten BDA

 • 10
  Impiegati
 • 15
  Progetti

 • Architetti

BLU architekten

 • 2
  Impiegati
 • 25
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

OSA Ochs Schmidhuber Architekten GmbH

 • 72
  Impiegati
 • 17
  Progetti

 • Architetti

TCHOBAN VOSS Architekten

 • 160
  Impiegati
 • 31
  Progetti
 • 3
  Sedi

 • Architetti

f64 Architekten und Stadtplaner GmbH

 • 50
  Impiegati
 • 25
  Progetti

 • Architetti

Dannien Roller Architekten + Partner

 • 23
  Impiegati
 • 24
  Progetti

 • Architetti

ppp architekten + stadtplaner

 • 105
  Impiegati
 • 24
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

schneider+schumacher

 • 150
  Impiegati
 • 31
  Progetti
 • 4
  Sedi

 • Architetti d'Interni

Elbstrand & Mannschaft GmbH

 • 18
  Impiegati
 • 16
  Progetti

 • Architetti

weberbrunner architekten ag

 • 30
  Impiegati
 • 1
  Progetto
 • 2
  Sedi

 • Architetti

Sehw Architektur

 • 40
  Impiegati
 • 27
  Progetti
 • 5
  Sedi

 • Architetti

caspar.schmitzmorkramer

 • 100
  Impiegati
 • 23
  Progetti

 • Architetti d'Interni

Cyrus Ghanai Interior Architecture & Design

 • 1
  Impiegato
 • 11
  Progetti

 • Architetti

Barkow Leibinger

 • 70
  Impiegati
 • 16
  Progetti

 • Architetti

bbp : architekten bda

 • 70
  Impiegati
 • 35
  Progetti
 • 3
  Sedi

 • Architetti

abj Architekt:innen GmbH

 • 40
  Impiegati
 • 5
  Progetti

 • Architetti

Prof. Jörg Friedrich | Studio PFP GmbH

 • 20
  Impiegati
 • 4
  Progetti

 • Architetti

Knoche Architekten

 • 20
  Impiegati
 • 25
  Progetti

 • Architetti

ATP architekten ingenieure

 • 1700
  Impiegati
 • 35
  Progetti
 • 13
  Sedi

 • Architetti Paesaggisti

JKL PartG mbB Landschaftsarchitekten und…

 • 6
  Progetti

 • Architetti

Osterwold°Schmidt

 • 6
  Impiegati
 • 45
  Progetti

 • Architetti

blrm

 • 30
  Impiegati
 • 16
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

baubar | urbanlaboratorium

 • 13
  Impiegati
 • 27
  Progetti

 • Architetti

a+r Architekten

 • 100
  Impiegati
 • 28
  Progetti
 • 2
  Sedi

 • Architetti

Ian Shaw Architekten BDA RIBA

 • 5
  Impiegati
 • 17
  Progetti

 • Architetti

Sieveke Weber Architekten BDA

 • 13
  Progetti
 • 3
  Sedi

 • Architetti

baurmann.dürr Architekten

 • 20
  Impiegati
 • 25
  Progetti

 • Architetti

kaestle&ocker

 • 10
  Impiegati
 • 21
  Progetti

 • Architetti

.bieker AG

 • 60
  Impiegati
 • 15
  Progetti

 • Architetti

Becker Architekten Stadtplaner BDA

 • 4
  Impiegati
 • 10
  Progetti

 • Architetti

Aretz Dürr Architektur BDA

 • 2
  Impiegati
 • 4
  Progetti

 • Architetti

Baumschlager Eberle Architekten

 • 308
  Impiegati
 • 39
  Progetti
 • 17
  Sedi

Pagina 1 of 8 Pagine